VELKOMMEN TIL HARALD KROGSÆTER AS • TLF: 23086410 • FIRMAPOST@KROGSAETER.NO

Våre bidrag til et bedre miljøAlle produkter er utviklet med tanke på best mulig utnyttelse av materialer og minst mulig svinn i produksjonen.

Våre samarbeidende produsenter benytter møbelspon fra Norske Skog. Denne platen har ingen eller svært liten avgass av formaldehyd

Det benyttes vannbasert lim og lakk på de fleste produkter, med unntak av der hvor produktet pga. bruk krever noe annet. Da benyttes lim og lakk som tilfredsstiller de strenge miljøkrav som våre myndigheter til en hver tid setter.

Det benyttes i størst mulig grad papp som emballasje på våre produkter. Kartong for emballering av møbel-komponenter resirkuleres internt ved gjenbruk, og skadet og utbrukt emballasje leveres for gjenvinning.

Vår elevstol Akkurat og Akkurat Passe har sete og rygg i polypropylen. Komponentene er merket for å forenkle gjenvinning, og kan males opp og benyttes på nytt i plastproduksjon. Understellet er i epoxybelagt stål, og kan resirkuleres. I tillegg har vi valgt å produsere fargen koksgrå (rygg og sete) av resirkulerte korker fra brusflasker.

Kontorstoler fra Håg er valgt med bakgrunn i at produsenten er EMAS godkjent. EMAS er en frivillig ordning for miljøstyring og miljø-revisjon innenfor EU/EØS. Det betyr i praksis at Håg forplikter seg til en jevnlig vurdering og forbedring av sin miljøinnsats. Håg har bla satt i system returordning for brukte kontorstoler.

Harald Krogsæter AS har i løpet av årene bestrebet seg på være en norsk leverandør med norske produkter. Mesteparten av våre produkter er dermed kortreiste møbler - produsert i Norge av norske arbeidstakere!

Grønt punktGrønt punkt

Harald Krogsæter AS er medlem av Grønt punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Grønt Punkts målsetting er å utvikle dagens ordninger for å bidra til et ressurseffektiv og bærekraftig samfunn. Vi har som mål å få alle med på emballasjedugnaden

Sammen med innsamlere og gjenvinningsbedrifter, og ikke minst hver enkelt avfallsbesitter, skal vi sørge for at Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av brukt emballasje.

På midten av 1990-tallet inngikk Miljøverndepartementet bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjen, med definerte gjenvinningsmål og et ansvar for emballasjeoptimering. Det ble opprettet materialselskaper for de enkelte emballasjetyper i forbindelse med inngåelse av bransjeavtalene. Grønt Punkt Norge (da Materialretur) ble etablert i 1997 for å effektivisere finansieringen av returordningene. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge returordninger på vegne av Plastretur as og Norsk Returkartong. Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS drifter sine egne returordninger.

SB_LOG_web

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.