VELKOMMEN TIL HARALD KROGSÆTER AS • TLF: 23086410 • FIRMAPOST@KROGSAETER.NO

Harald Krogsæter AS består av dedikerte medarbeidere


Knut Harald Krogsæter — Eier og daglig leder

Totalansvar for virksomheten. Har prosjektansvar for større leveranser, og arbeider aktivt med salg som hovedområde. Produktutvikling og kvalitetssikring står også sentralt. Har jobbet hos Krogsæter fast siden 1982, men har levd hele sitt liv på innsiden av firmaet.

Kontaktinformasjon
Epost: firmapost@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10


Harald Krogsæter — Salg og adm.

Salg og administrasjon. Har jobbet i virksomheten siden 2016

Kontaktinformasjon
Epost: harald.dy@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Siluette
Karin Krogsæter — Interiørarkitekt


Ansvarlig for planløsning både 2d og 3d, prosjektering og salg. Har ansvar for butikken i Frognerveien. Har jobbet hos Krogsæter siden 2005.

Kontaktinformasjon
Epost: arbeidsrommet@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Per-M.
Per Morten Dihle - Salgskonsulent


Ansvarsormåde prosjekteringer, salg og oppfølging av kunder. Har tidligere jobbet som montør, og har således bred kompetanse vedrørende produkter og prosjekter. Har jobbet hos Krogsæter siden 1986.

Kontaktinformasjon
Epost: perm@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Siluette
Runar Langaard — Prosjektleder


Ansvarlig for prosjektoppfølging, og har løpende kontakt med våre leverandører for sikre og presise leveringer. Har jobbet i Krogsæter siden 1990.

Kontaktinformasjon
Epost: runar@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Bjørg
Bjørg Lyseggen — Salgssekretær


Jobber med tilbud, salg og kontakt med kunder. Har jobbet hos Krogsæter siden 1998.

Kontaktinformasjon
Epost: bjorg@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Inger Line
Inger Line Thoresen — Salgssekretær

Jobber med ordreskriving, bestillinger og kontakt med leverandører. Startet hos Krogsæter 1. mars 2019. 

Kontaktinformasjon
Epost: inger.line@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Ola Erik
Ola Erik Gorostuen — Logistikk- og webansvarlig


Ansvarlig for logistikk og drift av vårt sentrallager. Hovedansvarlig for planlegging av montasje, og drift av våre Web-sider. Har jobbet hos Krogsæter siden 1985.

Kontaktinformasjon
Epost: ola-erik@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Siluette
Kent Gunnar Teslo — Lagersjef


Er ansvarlig for daglig drift av vårt sentrallager på Lørenskog. Har jobbet hos Krogsæter siden 1996.

Kontaktinformasjon
Epost: kent@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Siluette
Yngve Jacobsen — Lagermedarbeider


Jobber som lagermedarbeider. Har jobbet hos Krogsæter siden 1998.

Kontaktinformasjon
Epost: yngve@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Per Harald
Per Harald Fosskaug — Montøransvarlig


Ansvarlig for gjennomføring og tilrettelegging av montering - og da spesielt prosjekter. Har jobbet hos Krogsæter siden 1985.

Kontaktinformasjon
Epost: Perf@krogsaeter.no
Telefon: (+47) 23 08 64 10

Are Dyrhaug
Are Dyrhaug— Montør


Jobber med alle typer montasje. Har jobbet i Krogsæter siden 1998

Kontaktinformasjon
Epost: are@krogsaeter.no

Bato
Aleksandar Lozic — Montør


Jobber med alle typer montasje. Har jobbet i Krogsæter siden 2019.

Kontaktinformasjon
Epost: bato@krogsaeter.no

Bato
Piotr Kallinski— Montør


Jobber med alle typer montasje. Har jobbet i Krogsæter siden 2014. 

Kontaktinformasjon
Epost: piotr@krogsaeter.no

Anni
Dine Økonomer AS  - regnskap og lønn

Anni M. Sandbækbråten, Autorisert Regnskapsfører og bedriftsrådgiver
 
Kontaktinformasjon
Mob. 907 53 926
E-post: anni@dineokonomer.no
 

female-face-silhouette-stencil-4left
Marianne Kopperud - Renhold og arkiv 


Jobber med renhold og arkiv på vårt sentrallager på Lørenskog. Har jobbet hos Krogsæter siden 2000