VELKOMMEN TIL HARALD KROGSÆTER AS • TLF: 23086410 • FIRMAPOST@KROGSAETER.NO

Om Harald Krogsæter AS

 

 

 

Harald Krogsæter AS er Norges ledende totalleverandør av inventar og utstyr til skoler og det offentlige.

I snart 75 år har vi utviklet og solgt møbler og inventar for bruk i undervisning, til barnehage, kontorer, kantine, konferanse og møterom, helse og administrasjon.

Sammen med noen av landets beste designere arbeider vi kontinuerlig med å forbedre våre produkter både når det gjelder form og funksjon.

Harald Krogsæter AS jobber i tett samarbeid med entreprenørene for å skape gode og brukervennlige løsninger for kundene/ sluttbruker. Vi har spesielt stor kompetanse på fastinnredning hvor vi produserer skreddertilpassede løsninger etter kundens behov og ønske.

Vi er totalleverandør som i praksis betyr at vi tar oss av hele prosjekter. Vi tegner og prosjekterer, lager tilbud og sørger for alt av levering og montasje.

Vi har som mål å sørge for kortest mulig leveringstid, derfor har vi på vårt sentrallager alle våre kjerneprodukter. Om vi ikke har varen på lager har Krogsæter valgt å produsere mye av sin kolleksjon i Norge og Norden, noe som gir oss god kontroll på både kvalitet, produksjon, logistikk og leveringstid.

Vi gir generelt 5 års garanti på alle våre produkter. Noen produkter gir vi 10 års garanti på og noen har også livstidsgaranti.

                                                                                                                                                  

Våre leverandører er kjente Skandinaviske merkenavn som:

      Swedese                    Luxo                          Chatboard

      Fora Form                  Lightyears                 Danerka

      Håg/ RBM                  Muuto                        Ire

      Helland                      Hay                            Miele

      Scan Sørlie                Mitab                          Infiniti

      Aarsland                    Abstracta                   Fumac

 

KONTAKTINFORMASJON:

Hovedkontor:
Harald Krogsæter AS
Frognervn. 13b
0263 OSLO

TLF: 23 08 64 10
E-post: firmapost@krogsaeter.no

Åpningstider kontor:
Mandag-Fredag 0800-1545

Åpningstider showroom:
Mandag og tirsdag: 0900 - 1600
Onsdag: etter avtale
Torsdag: 1200 - 1800
Fredag: etter avtale
Lørdag: stengt


LAGER:
Harald Krogsæter AS
Marcus Thranesvei 6
1470 Lørenskog

Tlf. 23 08 64 10
E-post: ola-erik@krogsaeter.no

Åpningstider lager:
Mandag-fredag 0700 - 15.15

Harald Krogsæter AS prøver til en hver tid å ha de mest etterspurte varene på lager. Slik at leveringstiden blir minst mulig. Normalt 1-2 uker på lagervarer. Dersom det haster å få varene, ta kontakt så prøver vi å få det levert enda raskere. KROGSÆTER OG MILJØET En av de største utfordringer i vår tid er å ta vare på naturens begrensede ressurser. Derfor er det viktig for oss at våre produkter og produksjonsmetoder ikke skader miljøet. Til tross for alle forandringer i tiden står en ting fast: Den høye kvaliteten Krogsæters kunder har satt sin lit til forblir den samme. Les mer om våre tiltak.

Harald Krogsæter AS er medlem av Grønt punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Grønt Punkts målsetting er å utvikle dagens ordninger for å bidra til et ressurseffektiv og bærekraftig samfunn. Vi har som mål å få alle med på emballasjedugnaden

Sammen med innsamlere og gjenvinningsbedrifter, og ikke minst hver enkelt avfallsbesitter, skal vi sørge for at Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av brukt emballasje.

På midten av 1990-tallet inngikk Miljøverndepartementet bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjen, med definerte gjenvinningsmål og et ansvar for emballasjeoptimering. Det ble opprettet materialselskaper for de enkelte emballasjetyper i forbindelse med inngåelse av bransjeavtalene. Grønt Punkt Norge (da Materialretur) ble etablert i 1997 for å effektivisere finansieringen av returordningene. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge returordninger på vegne av Plastretur as og Norsk Returkartong. Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS drifter sine egne returordninger

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

 

 

 

Vi er også medlem i:

 

ProductXchange har forandret måten ethvert byggeprosjekt – uansett fase – kommuniserer og utveksler digital produktinformasjon på.

 

Gjennom grundig og automatisert innsamling av produktdokumentasjon – og effektiv distirbusjon av denne – berikes forsyningskjedene i alle ledd og i hele prosjektets livssyklus.
 

Enkel innsamling av «as built» data

Plattformen er designet med det mål for øyet å sikre enklest mulig innsamling av «as built» data i alle stadier av byggeprosessen, noe som gir alle involverte sømløs kontroll gjennom hele prosessen.
 

Strukturert data ut

ProductXchange gir entreprenører, byggeherrer og forvaltere muligheten til å hente ut «as built» produktdata og fordele denne til strukturert data som kan brukes i BIM, COBie og ditt foretrukne system for FM/FDVU.
 

Kjemikalier og stoffkartotek

ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukter. Alle virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.

I ProductXchange kan du enkelt skrive ut ditt stoffkartotek. Du kan i tillegg skrive ut etiketter for emballering og transportuhellskort.

Dette gir:
– Tilgang til forenklet Sikkerhetsdatablad
– Register over eksponerte arbeidstakere
– Substitusjon og risikovurdering
– QR-kode – Stoffkartotek på din mobil
– Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad