Betonmast Ringerike AS valgte Krogsæter som leverandør av fast inventar til Ullerål skole. Vi takker for tillitten!

Vi leverte følgende:

SkapKjøkken - inkludert hvitevarer, Kildesortering/miljøstasjoner,  og spesialinnredning.