Harald Krogsæter AS sin personvernerklæring

 

I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

 

Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

 

Denne erklæringen omfatter følgende:

 

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 3. Behandling og bruk av personopplysninger
 4. Utlevering av personopplysninger
 5. Beskyttelse av personopplysninger
 6. Personvernrettigheter
 7. Informasjonskapsler (cookies)
 8. Lagring av personopplysninger
 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
 10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

 

1. Behandlingsansvarlig 

 Behandlingsansvarlig er Harald Krogsæter AS, org.nr. NO 913 612 167 MVA

 

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn

 Kategorisering av personopplysningene vi samler inn: 

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks. ved at du melder deg på våre nyhetsbrev, eller data samles inn i forbindelse med at du handler i vår nettbutikk, bruker våre tjenester, eller ved at din organisasjon har inngått en samarbeidsavtale med Harald Krogæter AS.

 

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:

 • Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks Folkeregisteret, firmaregistre o.l.
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester

 

3. Behandling og bruk av personopplysninger

 

 Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

 

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til: 

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling:

 

Samtykke

 

Ved ditt samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor det formål du har samtykket til. Dette kan f.eks være å sende deg informasjon om nye produkter, tilbud, og pågående kampanjer. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke det gjør du ved å sende e-post til firmapost@krogsaeter.no

 

4. Utlevering av personopplysninger

 

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Leverandører/produsenter
 • Betalingstjenesteleverandører
 • Transportører

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

 

 Hvordan Harald Krogsæter AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart:

 For å forvalte kundeforholdet og medlemskapet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg

 

Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser

 • Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i Harald Krogsæter AS til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicepartnere i og utenfor Harald Krogsæter AS.
 • Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks leverandører av IT-utvikling, drift og support.

 

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Om vi overfører personopplysninger land utenfor EØS-området, så følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.

 

5. Beskyttelse av personopplysninger

 Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker.

 

6. Personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende 

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
 • Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene

 

7. Informasjonskapsler (cookies)

 Vi samler inn, behandler og analyserer data fra og om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og lignende teknologier Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider

Du kan endre innstillinger i nettleseren så denne vil avvise informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.


Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

 

 8. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

 Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år

 

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

 

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til Harald Krogsæter AS, ved firmapost@krogsaeter.no eller tlf.     23 08 64 10. Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.