Danvik folkehøgskole valgte Krogsæter som leverandør da de skulle gjøre innkjøp til skolens foajer og friareal. Krogsæter takker for tilltten!

 

Leveransen bestod bl.a.av Gap Cafè Modulsofaer, Gap Lounge modulsofaer, Cup bord, Krogsæters vangebord