Krogsæter leverte nye møbler til Asker videregående skole. Vi leverte bl.a.:

Zenuba bordsystem

Bobo krakker

Sofa/stoler

Skap og reoler

Vi takker Akershus/Viken for tillitten!