Harald Krogsæter AS leverte fastinnreding i form av kjøkken, tavler, spesialinnreding og garderobe til Gamle Løren skole våren/sommeren 2014. Alt ble levert gjennom vår kunde OBAS AS som var entreprenør på prosjektet. Levering ble utført i flere faser.

GamleLoren1