For Veidekke AS leverte Harald Krogsæter AS all fast innredning til Bjørnsletta skole 2013/2014. Dette innebar bl.a. amfi, kjøkken, garderobe, miljøstasjoner og skap

Bjornesletta1

Bjornesletta2

Bjornesletta3

Bjornesletta4

Bjornesletta5

Bjornesletta6

Bjornesletta7

Bjornesletta8

Bjornesletta9